top of page

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ТА ЗАХИСТ УКРАЇНИ

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ТА ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

1667919038487321.jpg

До складу циклової комісії входять:

 

Василенко Тетяна Михайлівна

Литвиненко Олег Михайлович

Швець Наталія Анатоліївна

Холостенко Тамара Володимирівна

У наш час особливо гостро постає проблема особистості людини, формування її як індивідуальності. Потребують уваги питання, які стосуються людського прагнення до самовдосконалення. Формування високодуховної особистості допоможе людині визначитися в сучасному світі.

 

Для того, щоб вищий навчальний заклад зміг давати не тільки знання, а й максимально сприяв становленню особистості студента, зміст вищої освіти не може формуватися лише на основі науки. Він повинен відображати різні сфери духовної культури, у тому числі й фізичної.

 

Залучення людини до здорового способу життя потрібно починати із формування в неї мотивації до здоров’я. Турбота про здоров’я, його зміцнення мають стати ціннісними мотивами, що формують, регулюють і контролюють  спосіб життя людини. Ніякі пропозиції, накази, покарання не можуть примусити людину вести здоровий спосіб життя, охороняти й зміцнювати власне здоров’я, якщо все це не підкріплено власною мотивацією.

 

Метою циклової комісії фізичного виховання є формування у студентів фізичного, морального і психологічного здоров’я, усвідомленої потреби у фізичному вдосконаленні, пропагування здорового способу життя. Фізичне виховання реалізується викладачами фізичного виховання через фізичну підготовку, спортивне тренування, самостійні заняття та участь у масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах.

 

Розроблена викладачами  система фізичного виховання студентів коледжу будується на принципах індивідуального, диференційного підходу та забезпечує психофізичну готовність майбутніх спеціалістів до професійної діяльності. Проблема, над якою працює циклова комісія фізичного виховання на 2017-2022 н.р. – підвищення рівня професійної компетентності педагога, як умова всебічного розвитку молодих спеціалістів, збереження і зміцнення здоров`я, фізичної підготовленості до високопродуктивної праці та захисту Батьківщини.

6a07c9cc-3e64-4302-b4a6-b3ad5c39c7b3 copy.jpg

Робота викладачів циклової комісії фізичного виховання та Захисту України представлена у таких напрямках:

  • навчально-методична;

  • спортивно-масова;

  • фізкультурно-оздоровча.

Основними завданнями циклової комісії є:

  • виховання вольових і фізичних якостей: швидкості, спритності, сили, витривалості, гнучкості;

  • виховання у студентів інтересу і звички до систематичних занять фізичною культурою і спортом;

  • прищеплення навиків до здорового способу життя і відмови від шкідливих звичок;

  • сприяння розвитку нових популярних форм оздоровлення студентів з використанням засобів фізичної культури і спорту;

  • сприяння правильному розвитку і загартуванню організму;

  • формування мотивації та переконання у необхідності регулярного використання різноманітних форм фізичного виховання та масового спорту як важливої складової здорового способу життя.

Викладачі працюють над створенням та поповненням матеріально-технічної бази коледжу.

bottom of page